Agencja Novem współpracuje z TAURON Sprzedaż

0
1185

Agencja Novem rozpoczęła współpracę z TAURON Sprzedaż. Obejmie onaobsługę kampanii reklamowo-sprzedażowych
w Internecie w zakresie działańperformance w III kwartale 2019 roku.

Novem będzie świadczyć spółce sprzedażowej Grupy TAURON usługi polegające na przygotowaniu, prowadzeniu i monitorowaniu efektów kampanii reklamowo-sprzedażowych. Jednym z głównych zadań agencji w okresie obowiązywania umowy będzie m.in. obsługa kampanii związanej z promocją konkursu dla klientów TAURONA „Dofinansowanie dla domu”.

Konkurs skierowany jest do klientów TAURONA z województw: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Laureaci konkursu będą mogli skorzystać z dofinansowania na urządzenia grzewcze lub fotowoltaikę.