Konferencja Energetyczna EuroPOWER

0
873
Konferencja Energetyczna EuroPOWER od 23. edycji stawia sobie za cel mówienie o najbardziej aktualnych wyzwaniach i problemach dotyczących sektora energetycznego. Co pół roku wszyscy kluczowi przedstawiciele branży gromadzą się, aby wspólnie przedyskutować najważniejsze aspekty branży.

Informacje ogólne

Zakres tematyczny Konferencji współtworzony jest przez Radę Programową pod przewodnictwem dr Leszka Juchniewicza. W jej skład wchodzą prezesi i członkowie zarządów kluczowych dla rynku podmiotów, reprezentanci administracji rządowej, w tym także regulatora, przedstawiciele świata nauki oraz sektorów współpracujących.

Prowadzone, w ramach 24. edycji wydarzenia, dyskusje dotyczą najistotniejszych zmian zachodzących w branży, takich jak wprowadzenie rynku mocy oraz analizy nowych trendów, jak elektomobilność czy klastry energetyczne. Uczestnicy mają możliwość wspólnego poszukiwania modeli biznesowych, pozwalających najefektywniej realizować przyjęte strategie poprzez podjęcie dyskusji m.in. na temat przyszłości gazu i paliw, miksu energetycznego oraz próby zdefiniowania pojęć „nowoczesna energetyka, nowoczesna gospodarka”. Udział reprezentatywnego grona kluczowych przedstawicieli branży, nauki i administracji umożliwia holistyczne spojrzenie na energetykę i zaprezentowanie jej w szerokim kontekście społecznym i gospodarczym. ze szczególnym uwzględnieniem sektorów współpracujących – m.in. telekomunikacji, bankowości i ubezpieczeń. https://www.oliwacazorla.pl/

Warunki akredytacji

Rejestracja na wydarzenie: http://konferencjaeuropower.pl/

Żródło: biznes.newseria.pl

  Jak ciekawie spędzić koniec wakacji?