Zamek na Ostrężniku przy Hotelu Kmicic

  0
  812

       Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, leżąca pomiędzy Krakowem i Częstochową stanowi kolebkę naszej kultury. Przepełniony zabytkami rejon wyżyny, położony jest pośród zapierających dech w piersiach pagórków porośniętych bujnymi lasami. Obszar ten charakteryzuje się wapiennym podłożem, usłanym malowniczymi ostańcami skalnymi, a także licznymi jaskiniami, powstałymi na skutek zachodzących tu procesów krasowych. W odległej przeszłości na terenie Śląska i Małopolski powstawały pierwsze osady.  Na początku drugiego tysiąclecia wzniesiono tutaj pierwsze grody obronne, których głównym zadaniem była ochrona szlaków handlowych w tworzącym się państwie piastowskim.

  Na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, nazywanej także Jurą Krakowsko-Częstochowską, powstało wiele jurajskich zamków i warowni, tworzących Szlak Orlich Gniazd. Nazwa ta wywodzi się od sposobu wznoszenia budowli – usytuowane na szczytach skał o wysokości dochodzącej do 30 metrów, przypominały majestatyczne orle gniazda. Jednym z zamków wartych odwiedzenia na Szlaku Orlich Gniazd jest zamek w Ostrężniku, do którego możemy dotrzeć podążając szlakiem rowerowym z miejscowości Złoty Potok. https://www.wrosinski.pl/

  Rowerowa wycieczka doliną Wiercicy
  Podróż po jurajskim szlaku „Ku Źródłom” warto rozpocząć na parkingu przy Hotelu Kmicic, na którym możemy bezpiecznie zaparkować auto, po czym przesiąść się na rower. Od tego momentu podążać będziemy oznakowanym zielonym szlakiem rowerowym, który w pierwszej kolejności doprowadzi nas do złotopotockiej jaskini, Niedźwiedziej Groty, położonej w rezerwacie „Parkowe”. Dalej dotrzemy do Młynu Kołaczew, znajdującego się w bliskiej odległości Źródła Spełnionych Marzeń i Stawu Nocy Letniej. Następnie oznakowany szlak poprowadzi nas bezpośrednio pod Masywem Diabelskich Mostów, skąd wyjedziemy do miejsca docelowego – baru w Ostrężniku i sąsiadujących z nim ruin zamku.

  Atrakcje w Ostrężniku
  Zamek w Ostrężniku położony jest na szczycie skały Ostrężnik, na wzgórzu porośniętym lasem. Przypuszcza się, że zamek ten wzniesiono na początku XIV wieku, prawdopodobnie z inicjatywy Jana Muskaty, biskupa i starosty krakowskiego. Prawdopodobnie służył on za więzienie dla wielmożów, lecz wszelkie informacje o nim były utajone. Możliwe też, iż stanowił on siedzibę rycerzy-rabusiów. Informacje na temat przeznaczenia zamku w Ostrężniku i okoliczności, w których uległ on zniszczeniu  nie są ostatecznie potwierdzone, dlatego też pozostają nam jedynie przypuszczenia, wynikające z krótkich wzmianek historycznych.

    Klinika fizjoterapii w Warszawie

  Zachowane resztki budowli sugerują, iż obiekt ten składał się z zamku górnego i dolnego, dwóch podzamczy, a całość otoczona była głęboką fosą. Zamek dolny osłonięty był kamiennym murem i wałami z palisadą, oddzielającymi poszczególne podzamcza. Zamek górny, o powierzchni około 1200 m², położony był na wapiennej skale. W północno-zachodniej części dziedzińca mieścił się budynek mieszkalny wzniesiony na planie prostokąta. Od południa znajdowała się czworoboczna baszta, wysunięta przed linię murów. Skała, na której wznosił się zamek górny, od północy i zachodu jest znacznie bardziej stroma, niż ta od strony południowej oraz wschodniej, przy której najprawdopodobniej rozwinęło się podzamcze, pełniące funkcję gospodarczą.
  Jedyną pozostałością po dawnej warowni jest skała, na której wzniesiony był zamek górny, a także fragmenty wałów i murów o wysokości do jednego metra. Są tą najprawdopodobniej resztki wieży obronnej, budynku mieszkalnego oraz wieży bramnej. Zauważyć można także ciemne wały otaczające podzamcze.

  W skale, na której mieścił się zamek, znajduje się Jaskinia Ostrężnicka, której korytarze o łącznej długości ok. 90 metrów, stanowią obiekt wycieczek speleologów. Legenda głosi, że w Jaskini Ostrężnickiej zostali zasypani rabusie wraz ze swoimi łupami.
  Po powrocie zielonym szlakiem z fascynującej wyprawy urokliwą doliną Wiercicy, warto rozważyć zregenerowanie sił w Hotelu Kmicic, przy którym zakończymy naszą podróż.

  Hotel Kmicic oferuje swoim gościom nie tylko luksusowe pokoje, które zobaczyć możemy na stronie https://www.hotel-kmicic.pl/, ale także odprężające zabiegi na ciało i twarz w Centrum WELNESS & SPA. Planując podróż po jurajskim Szlaku Orlich Gniazd, już teraz zapoznaj się z ofertą jurajskiego Hotelu Kmicic!