Zalety systemu Projektuj i buduj

0
1712
Zalety systemu Projektuj i buduj
Zalety systemu Projektuj i buduj

System projektuj i buduj to bardzo popularny system realizacji inwestycji budowalnych. Charakteryzuje się przeniesieniem całej odpowiedzialności za inwestycję na wykonawcę, który odpowiada za przygotowanie projektu budowalnego inwestycji oraz jego realizację. System pozwala zmniejszyć koszty wykonania inwestycji oraz usprawnić przebieg całego procesu, ogranicza liczbę wykonawców, optymalizuje koszty budowy, zmniejsza ilość problemów po stronie inwestora.

Największą zaletą systemu „Projektuj i Buduj” odróżniającego od tradycyjnego systemu „Buduj” jest zlikwidowanie ryzyka stworzenia przez firmę projektową dokumentacji nie odpowiadającej dostawcy oraz zawierającej rozwiązania konstrukcyjno-montażowe, których nie wybrałby wykonawca zadania.Często zdarzają się dokumentacje niedopracowane, niespójne, z błędami. Dzięki Projektuj i Buduj projekt zawiera rozwiązania, do których wykonawca jest przygotowany sprzętowo, zaś projekt może być dostosowany sprzętowo pod konkretnego dostawcę. https://visomedia.pl/pozycjonowanie-stron-internetowych/

System Projektuj i buduj pozwala także zmniejszyć ceny realizacji zadania. W sytuacji gdy wykonawca posiada wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia bezpośrednio od inwestora istnieje możliwość wprowadzenia na etapie projektu ciekawych rozwiązań, które pozwolą na obniżenie ceny a których wprowadzenie nie było możliwe, gdyby firma miała narzucony projekt. Jest możliwość projektowania pod konkretnego dostawcę oraz  stosowanie rozwiązań, w których wykonawca czuje się najlepiej i do których realizacji posiada odpowiedni sprzęt.

Najczęstszym powodem wyboru  metody „Projektuj i buduj” jest szybsza realizacja zadania. Decyduje o tym zintegrowanie projektowania i budowy, ponieważ w całości bądź przeważającej części wykonuje je jedna firma. Oszczędność na czasie wynika także z możliwości zachodzenia na siebie w czasie  działań projektowych i budowlanych. Dodatkowo w szybszej realizacji przedsięwzięcia sprzyja konieczność przygotowania przez zamawiającego jednego postępowania o udzielenie zamówienia.

Kolejną zaletą pracy w systemie Projektuj i buduj w przeciwieństwie do systemu tradycyjnego jest ograniczenie liczby wykonawców. Pozwala to znacznie usprawnić realizację inwestycji. Jest to znaczne ułatwienie z punktu widzenia inwestora, ponieważ pozwala ograniczyć kontakty do jednego podmiotu (wykonawcy) i jego pojedyncza odpowiedzialność za dwa istotne zakresy czynności składające się na przedsięwzięcie budowlane (projektowanie i budowę). Stosunkowo wcześnie znana jest też przewidywalna cena za całość przedsięwzięcia

  Sylwester w górach - Hotel Kmicic Belvedere & Spa w Złotym Potoku

System Projektuj i Buduj powstał w celu wyeliminowania ryzyka niekompletnej i nierzetelnie przygotowanej dokumentacji projektowej. Dokumentacja przygotowywana jest przez wykonawcę zadania co faktycznie pozwala wyeliminować takie ryzyko i skrócić czas realizacji zadania. To stanowi największą zaletę prezentowanego systemu.

Artykuł został przygotowany przez firmę Stacon, która świadczy usługi jako generalny wykonawca inwestycji budowlanych, między innymi w systemie „Projektuj i buduj”. Więcej informacji o firmie i jej usługach dostępne jest na stronie: https://www.stacon.pl